10 faktów na temat głuchoty

1. Na świecie istnieje 360 milionów osób z ubytkiem słuchu.

Jest to 5,3% ludności świata – 32 miliony z nich to dzieci. Ubytek słuchu identyfikowany jest:

  • u dorosłych (15 lub więcej lat): ubytek słuchu większy niż 40 dB w lepiej słyszącym uchu,
  • u dzieci (0-14 lat): ubytek słuchu większy niż 30 dB w lepiej słyszącym uchu.

2. Przewlekłe choroby uszu są główną przyczyną ubytku słuchu.

Występowanie przewlekłego zapalenia ucha środkowego (COM) waha się od 1 do 46% w krajach rozwiniętych i rozwijających się. COM prowadzi do ubytku słuchu i może spowodować zagrażające życiu komplikacje i śmierć. W wielu przypadkach można mu zapobiec, korzystając z medycznych i chirurgicznych środków.

3. Hałas jest główną, ale możliwą do uniknięcia, przyczyną ubytku słuchu.

Hałas jest powodem do niepokoju w krajach rozwiniętych i rozwijających się. W wielu krajach największa ilość odnotowanych odszkodowań związana jest właśnie z tym rodzajem ryzyka zawodowego. Na całym świecie (zwłaszcza wśród młodzieży) wzrasta zagrożenie hałasem w sferze społecznej, produkowanym na przykład przez urządzenia muzyczne i rozrywkowe.

4. Ubytek słuchu może być spowodowany zażywaniem leków ototoksycznych.

Niektóre powszechnie stosowane leki (np. aminoglikozydy, leki przeciwmalaryczne), mogą prowadzić do nieodwracalnego ubytku słuchu. Można temu zapobiec poprzez podnoszenie świadomości na temat tych leków wśród pracowników opieki zdrowotnej oraz ich racjonalne stosowanie.

5. Około 5 na 1000 niemowląt rodzi się z ubytkiem słuchu lub rozwija się on u nich we wczesnym dzieciństwie.

Wczesne wykrywanie i leczenie ubytku słuchu jest potrzebne do zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla głuchych i niedosłyszących dzieci. Dzięki temu będą mogły cieszyć się równymi szansami w społeczeństwie.

6. Prawie 1 na 3 osoby powyżej 65 roku życia jest dotknięta ubytkiem słuchu.

Nieleczony ubytek słuchu wpływa na zdolność komunikacji i może przyczynić się do izolacji społecznej, lęku, depresji i zaburzeń poznawczych. Związany z wiekiem ubytek słuchu może być efektywnie łagodzony poprzez różne środki, np. aparaty słuchowe.

7. 50% przypadkom ubytku słuchu można zapobiec poprzez działania w zakresie zdrowia publicznego.

Należą do nich:

  • immunizacje,
  • stosowanie zdrowych nawyków w zakresie dbania o zdrowie uszu i słuch,
  • skuteczne leczenie ostrych i przewlekłych zapaleń ucha.

8. Podnoszenie świadomości na temat ubytku słuchu jest niezbędne w jego skutecznym wykrywaniu i leczeniu.

Potrzebne jest podnoszenie świadomości wśród:

  • społeczności,
  • pracowników służby zdrowia,
  • mocodawców,
  • partnerów międzynarodowych.

9. Około 20% osób z ubytkiem słuchu, żyjących w krajach rozwijających się, potrzebuje aparatów słuchowych.

Szacuje się, że na świecie żyje 56 milionów użytkowników aparatów słuchowych. Obecna produkcja spełnia więc jedynie 3% całkowitego zapotrzebowania na aparaty słuchowe w krajach rozwijających się.

10. Język migowy ułatwia komunikację z osobami głuchymi.

Osoby głuche i głuchoniewidome często używają języka migowego. Języki migowe są różne w różnych kulturach, ale istnieją oficjalne języki migowe z własnym słownictwem i gramatyką. Członkowie rodziny, lekarze, nauczyciele i pracodawcy powinni być zachęcani do nauki języka migowego, aby ułatwić komunikację z osobami głuchymi.

NASZE PROJEKTY

Dowiedz się wszystkiego o realizowanych przez nas projektach.

więcej

O GEST

Poznaj nasze Towarzystwo, statut oraz pełnioną misję.

więcej

FAQ

Poznaj najczęsciej zadawane pytania oraz odpowiedzi na nie.

więcej

Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego "GEST"

ul. J. H. Dąbrowskiego 77a
IV piętro, pokój 4.12
60-529 Poznań

Tel. kom. +48 692 416 823
Fax (75) 781 31 63

e-mail: biuro@towarzystwogest.eu

KRS: 0000357326
REGON: 021274758
NIP: 6161544240

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.02/00034/2015

KONTO:
Volkswagen Bank direct
nr: 30 2130 0004 2001 0606 3515 0001