Dlaczego język migowy?

  • KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. Art. 69. „Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają,  zgodnie z ustawą, pomocy w zabezpieczaniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej”.
  • Od 1 kwietnia 2012 roku obowiązuje Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dziennik Ustaw, Nr 209, Poz. 1243, Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r.) – Zapoznaj się ze wspomnianym Dziennikiem Ustaw
  • Od 25 października 2012 roku obowiązuje Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych (Dziennik Ustaw, Poz. 1169, dnia 25 października 2012 r.) – Zapoznaj się z treścią Konwencji
  • Znajomość języka migowego stała się atutem dla wielu pracodawców. Szpitale, szkoły, banki czy urzędy, żeby wymienić tylko niektóre instytucje, poszukują na rynku pracy osób znających język migowy. Jest to też  zwiększenie profesjonalizmu w już wykonywanym zawodzie.
  • W Polsce żyje ponad 50 000 osób G/głuchych posługujących się na co dzień językiem migowym. To mogą być członkowie naszych rodzin, sąsiedzi czy współpracownicy. Ucząc się języka migowego masz szansę zintegrować się z takimi osobami.
  • Język migowy dzisiaj, to już nie „upośledzony język niepełnosprawnych ludzi”. To pełnowartościowy język obcy, taki jak angielski czy każdy inny. Ma własną gramatykę i bogactwo przekazu, o którym wciąż wie niewiele osób. Przeczytaj opis polskiego języka migowego (PJM) Ucząc się go, masz szansę nauczyć się alternatywnego sposobu komunikacji.
  • Jest wiele dowodów potwierdzających, że język migowy często jest elementem rehabilitacyjnym dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. W ostatnich latach badania potwierdziły, że w rehabilitacji dzieci chorych na autyzm okazał się on bardzo skutecznym narzędziem.
  • Język migowy jest też pomocny w komunikacji z dziećmi słyszącymi i to już od 5 miesiąc życia. Wczesne miganie do słyszących dzieci powoduje, że dziecko łatwiej i wcześniej komunikuje się z otoczeniem. Łagodzi frustrację wynikającą z dysproporcji pomiędzy tym, co dziecko chce wyrazić, a tym, co potrafi; wzmacnia więź emocjonalną dziecka z rodzicem; sprawia, że dziecko szybciej zaczyna mówić; ułatwia i przyspiesza naukę czytania, pisania oraz liczenia; stymuluje rozwój intelektualny oraz sprawności manualne. W przypadku starszych dzieci pomaga ćwiczyć pamięć, usprawnia ciało i mięśnie twarzy, kształtuje wyobraźnię przestrzenną oraz pobudza prawą półkulę mózgową.
  • Nauka języka migowego pozwala rozwijać się pod względem intelektualnym.

NASZE PROJEKTY

Dowiedz się wszystkiego o realizowanych przez nas projektach.

więcej

O GEST

Poznaj nasze Towarzystwo, statut oraz pełnioną misję.

więcej

FAQ

Poznaj najczęsciej zadawane pytania oraz odpowiedzi na nie.

więcej

Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego "GEST"

ul. J. H. Dąbrowskiego 77a
IV piętro, pokój 4.12
60-529 Poznań

Tel. kom. +48 692 416 823
Fax (75) 781 31 63

e-mail: biuro@towarzystwogest.eu

KRS: 0000357326
REGON: 021274758
NIP: 6161544240

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.02/00034/2015

KONTO:
Volkswagen Bank direct
nr: 30 2130 0004 2001 0606 3515 0001