Dlaczego z nami?

  • Mamy wieloletnie doświadczenie na rynku. Nasz zespół tworzą osoby, które prowadzą kursy i szkolenia od ponad 15 lat. Prowadzimy je nie tylko na wolnym rynku, ale również w szkołach policealnych oraz na wyższych uczelniach.
  • Przeszkoliliśmy już ponad 1500 osób na różnych poziomach kształcenia. Nasi wykładowcy prowadzili kursy dla pracowników m.in. Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ), Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), urzędów pracy, pracowników wielu urzędów miast i starostw, ośrodków pomocy społecznej, nauczycieli i studentów oraz członków wielu organizacji pozarządowych.
  • Na naszych kursach gośćmi specjalnymi są osoby G/głuche, które są Native Singerami, czyli natywnymi użytkownikami języka migowego. Pomagamy też naszym uczestnikom nawiązać kontakt z organizacjami zrzeszającymi osoby G/głuche.
  • Stworzyliśmy innowacyjne, autorskie programy nauczania polskiego języka migowego (PJM). Nasi wykładowcy mają udokumentowane zdobyte kwalifikacje, zarówno tłumacza jak i wykładowcy języka migowego. W związku z tym, do nauczania podchodzimy bardzo profesjonalnie.
  • Posiadamy spory dorobek wydawniczy. Oprócz platformy edukacyjnej MIGAJ.EU wydaliśmy wiele książek do nauki języka migowego. Opublikowaliśmy też wiele artykułów na ten temat.
  • Zrealizowaliśmy wiele projektów (EFS POKL, PFRON itp.) których celem było m.in. nauczanie języka migowego. Wszystkie projekty zakończyły się sukcesem naszych uczestników. W kwestii organizacji kursów języka migowego współpracujemy z wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą. W latach 2012-2014 współpracowaliśmy z The European Union of the Deaf (EUD) oraz niemieckim stowarzyszeniem tłumaczy języka migowego z Zwickau.

NASZE PROJEKTY

Dowiedz się wszystkiego o realizowanych przez nas projektach.

więcej

O GEST

Poznaj nasze Towarzystwo, statut oraz pełnioną misję.

więcej

FAQ

Poznaj najczęsciej zadawane pytania oraz odpowiedzi na nie.

więcej

Towarzystwo Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego "GEST"

ul. J. H. Dąbrowskiego 77a
IV piętro, pokój 4.12
60-529 Poznań

Tel. kom. +48 692 416 823
Fax (75) 781 31 63

e-mail: biuro@towarzystwogest.eu

KRS: 0000357326
REGON: 021274758
NIP: 6161544240

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.02/00034/2015

KONTO:
Volkswagen Bank direct
nr: 30 2130 0004 2001 0606 3515 0001